สเตอร์

สเตอร์ D.I.D    “แกร่งตัวจริง ต้องสเตอร์ ดี.ไอ.ดี.”

HONDA – WAVE 428 F 14 T
HONDA – WAVE 428 F 15 T
HONDA – WAVE 428 R 34 T
HONDA – WAVE 428 R 35 T
HONDA – WAVE 428 R 36 T
HONDA – DREAM 428 R 34 T
HONDA – DREAM 428 R 35 T
HONDA – DREAM 428 R 36 T
HONDA – DREAM 428 R 37 T
  • วัตถุดิบเหล็กกล้า เกรดคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น
  • ผ่านการชุบแข็งปลายฟัน เพื่อความแข็งแรง ทนทาน
  • ช่องระหว่างซี่ฟันมีมาตรฐาน ผลิตโดยเครื่องจักรที่มีมาตรฐานจากโรงงาน D.I.D
  • ออกแบบโดย D.I.D Concept
  • สึกหรอช้า อายุการใช้งานยาวนาน

th
Scroll to Top