วงล้อ UNION CYCLE

12 x 1.60
14 x 1.40 (รูเล็ก)
14 x 1.40 (รูใหญ่)
14 x 1.60
14 x 1.85
14 x 2.15
14 x 2.50
16 x 1.40
16 x 1.60
16 x 1.85
17 x 1.20 (รูเล็ก)
17 x 1.20 (รูใหญ่)
17 x 1.40
17 x 1.60
17 x 1.85
18 x 1.40
18 x 1.60
18 x 1.85
19 x 1.60
21 x 1.60

***หมายเหตุ : รถจักรยานยนต์ใช้กับวงล้อขนาดไหนให้ดูในตารางขนาดวงล้อ***

–  วงล้อเหล็ก UNION CYCLE มาตรฐานติดรถ แข็งแรง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี

–  สินค้ามาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยมาตรฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง ระบบการจัดการด้วยคอมพิวเตอร์
   อันทันสมัย

–  สินค้าคุณภาพ มาตรฐาน ISO/TS 16949 ,ISO 14001 และ Thailand Isurted Quality

–  ได้รับการยอมรับจากโรงงานประกอบรถจักยานยนต์หลายยี่ห้อ

–  มีหลากหลายขนาดให้เลือก

th
Scroll to Top