ซี่ลวด UNION (ชุบโครเมี่ยม)

A9 x 90 Chromium
A10 x 86 Chromium
A10 x 105 Chromium
A10 x129 Chromium
A10 x 149 Chromium
A10 x 153 Chromium
A10 x 157 Chromium
A10 x 160 Chromium
A10 x 161 Chromium
A10 x 163 Chromium
A10 x 168 Chromium
A10 x 172 Chromium
A10 x 184 Chromium
A11 x 134 Chromium
A11 x 157 Chromium
A11 x 161 Chromium
A11 x 172 Chromium
A11 x 184 Chromium
A12 x 161 Chromium

***หมายเหตุ : รถจักรยานยนต์ใช้กับซี่ลวดขนาดไหนให้ดูในตารางขนาดซี่ลวด***

–   ซี่ลวด UNION ชุบเคลือบผิวด้วยโครเมี่ยม

–   ซี่ลวด UNION มาตรฐานติดรถ แข็งแรง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี

–   สินค้ามาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยมาตรฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง ระบบการจัดการด้วยคอมพิวเตอร์อันทันสมัย

–   สินค้าคุณภาพ มาตรฐาน ISO/TS 16949 ,ISO 14001 และ Thailand Isurted Quality

–   ได้รับการยอมรับจากโรงงานประกอบรถจักยานยนต์หลายยี่ห้อ

–   ปรับปรุงขบวนการชุบที่มี Cr 6+ ให้เป็น Cr3+ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและเป็นการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

–   มีหลากหลายขนาดให้เลือก

th
Scroll to Top