วาล์ว

วาล์ว  Pacific

สำหรับยานยนต์ทุกชนิด เช่น วาล์วล้อรถยนต์ ทั้งชนิดมียางใน และไม่มียางใน ,วาล์วล้อรถบรรทุก ,วาล์วล้อรถจักรยานยนต์ โดยผ่านการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการด้าน-สิ่งแวดล้อม ISO 14001 จากสถาบัน Japan Quality Assurance Organization (JQA) ประเทศญี่ปุ่น

จุดเด่นของวาล์ว Pacific

1. วาล์ว Pacific ผลิตโดย บริษัท PACIFIC INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวาล์ว

2. Material หรือชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต มีคุณภาพ มาตรฐาน

3. ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JIS

4. ได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลายบริษัท ในการนำมาประกอบผลิตรถยนต์

th
Scroll to Top