เกี่ยวกับสิทธิผล

บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด

ในปัจจุบันเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการตลาด การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งของภายในกลุ่มสิทธิผลและผลิตภัณฑ์ภายนอกกลุ่มตลอดจนดูแลการส่งเสริมการตลาดให้กับธุรกิจต่างๆ ในกลุ่ม

ด้วยปรัชญาที่ยึดถือ มากว่า 100 ปี จากผู้ก่อตั้ง คุณกนก และ คุณโสภา ลี้อิสสระนุกูล นั่นคือ การยึดถือคติที่ว่าจะค้าขายด้วย ความยุติธรรมด้วยสินค้าที่มี “คุณภาพ” และการจำหน่ายสินค้าก็ ต้องยึดถือ “คุณธรรม” เป็นสำคัญ ด้วยหลักการ “คุณภาพคู่คุณธรรม” นี่เอง ที่ทำให้เราชาวสิทธิผลตระหนักดีว่า แนวคิดนี้ต้องใช้เวลานานในการสั่งสมและพิสูจน์จนกว่า 100 ปีที่ผ่านมากับความสำเร็จที่มั่นคงของกลุ่มสิทธิผลคงเป็นสิ่งที่ยืนยันความถูกต้องของหลักการนี้ได้อย่างดี บนเส้นทางแห่ง “คุณภาพคู่คุณธรรม” ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462

บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด ไม่เพียงแต่เจริญ รุ่งเรืองในธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเติบโตและแตกแขนงไปจนครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและ ขยายไปสู่ธุรกิจแขนงอื่นอีกด้วย จวบจนปัจจุบัน บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัดรับหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม บริษัทซึ่งครอบคลุมหลายกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มการตลาด Holding Company กลุ่มพลังงาน กลุ่มยาง กลุ่มเหล็ก กลุ่มวิจัยและพัฒนากลุ่ม อุปกรณ์ส่องสว่างและชิ้นงานพลาสติก ตลอดจนองค์กรการกุศล ซึ่งเราจะยังคงเติบโตรุดหน้า ต่อไปอย่างมั่นคง และมั่นใจบนพื้นฐานแนวคิดเดียวกันทั้งองค์กร นั่นคือ “คุณภาพคู่คุณธรรม” นั่นเอง

th
Scroll to Top